HEMA

Wettelijke bepalingen

De gegevens en tariefvoorbeelden op deze website geven een algemeen beeld van de voorgestelde producten. Ze worden ten informatieve titel gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van verzekeringsproducten. Alleen de wettelijke bepalingen over elk product en de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. Vraag dus altijd een persoonlijke offerte aan. Heeft u nog vragen? Onze Klantendienst is 24u/24 bereikbaar op het nummer 02 244 22 16.

Ombudsdienst

Heeft u opmerkingen over uw verzekeringsovereenkomst of bent u het niet eens met het beheer van een schadegeval? Dan kunt u uw probleem voorleggen aan:

HEMA Verzekeringen, Dienst Contracten

Metrologielaan 2

1130 Brussel
Fax: 02 406 95 15

E-mail: klantendienst@hemaverzekeringen.beKomen u en uw dossierbeheerder bij HEMA Verzekeringen niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot:

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûsplantsoen 35

1000 Brussel

Fax: 02 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as
Geschillen over uw contract kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Privacy

Uw gegevens worden bewaard in een databank waarvan HEMA Verzekeringen de eigenaar is. De wet van 08/12/1992 voorziet dat u die gegevens kunt inkijken en corrigeren. Ook in het register van de Commissie voor Bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u ze consulteren. Verzekeringstussenpersoon: HEMA Financial Services B.V., gevestigd te Amsterdam, handelsregister Amsterdam 3007644, en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (12005161). Verzekeraar: Corona NV, RPR Brussel BTW BE 0403.263.939, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (FSMA 0435).